På travetur rundt i Rørbæk bys fortid og historie

Bent Mejl­by for­tal­te som ind­led­ning om Rør­bæk Kir­kes spæn­den­de his­to­rie inklusiv grav­ste­ne­ne. PRI­VAT­FO­TO

Bent Mejl­by for­tal­te som ind­led­ning om Rør­bæk Kir­kes spæn­den­de his­to­rie inklusiv grav­ste­ne­ne. PRI­VAT­FO­TO

RØRBÆK:Den tredje byvanding i Rørbæk arrangeret af den lokalhistoriske forening blev med over 50 deltager i lighed med de to foregående tidligere år en stor succes. Blandt de fremmødte var ud over en stor lokal dominans også mødt et ægtepar fra Salling, der var barnefødt på egnen. Formand for den lokalhistoriske forening, Erik Stistrup, opdelte som indledning de mange fremmødte op i to hold. Det ene gik med menighedsrådsmedlem Bent Mejlby til kirkegården og kirken, og det andet hold med formanden til den gamle forskole og skolen. På kirkegården blev der fortalt om de ældste grave og om det tidligere tilhørsforhold til Volstrup Gods og denne slægt. Og om hvilke gravstene, der fra Stiftet side var ønsker om at bevare. Inde i kirken blev der fortalt om kirkens renovering og hvilke nye tiltag, der var udført. Ved forskolen fik turdeltageren en orientering om de forskellige lokalers tidligere funktioner samt fremvist, hvor lærerinden i sin tid havde boet på skolen. Hun havde også udfyldt rollen som organist i den nærliggende kirke, hvor degnen var sanger. Det betød ifølge Erik Stistrup, at skolebørnene godt kunne redde sig et par fritimer, hvis der skulle afvikles en begravelse i skoletiden. I bygningen, hvor degnen holdt til med de store børn, var der klasselokaler i den ene ende og beboelse i den anden. I haven her fik deltagerne i byvandringen fremvist et lille lysthus, der i sin tid var blevet rigt udsmykket af lærer Madsen, degn i den store skole. Efterfølgende gik de to hold til Rosenvænget. Her blev det til en større snak ved stenbedet om, hvor de forskellige gårde i Rørbæk lå, hvis navne afdøde Marinus Pedersen i sin tid havde indhugget i sten i stenbedet. Som afslutning på byvandringen var der fælles kaffebord på Engparken. Her fortalte Ernst Laursen om de tidligere skoler og deres placeringer samt om de første skoleforordninger og bibliotekerne.