På tur i naturen

15.000 mennesker blev i 2003 ledt rundt i det grønne

AALBORG:Hvilke bær og urter er gode til snaps? Hvordan går man i gang med biavl. Hvordan er drikkevandets kvalitet i Aalborg? Disse og mange andre spørgsmål har Aalborg Kommunes naturvejledere i Park & Natur svaret på i løbet af 2003. Hundredevis af arrangementer, nogle offentlige, andre efter aftale med børnehaver, skoler og andre, har i årets løb haft besøg af 15.000. Dertil kommer, at de fire naturvejledere, Klaus Godiksen, Henning Skriver, Ole Sørensen og Esben Buch, har medvirket i radioprogrammer på Nordjyllands Radio og Aalborg Seniorradio med mange tusinde lyttere om ugen. Men skulle der være nordjyder, som stadig gerne vil have svar på nogle af de nævnte spørgsmål eller mange andre, så har Park & Natur også i år en lange række tilbud. Omkring 50 arrangementer er offentlige. Noget af det Park & Natur selv fremhæver er, at aktuel information om skovrejsning og grundvandsikring er en vigtig del i år. Nye tilbud i år Tidligere natur-gæster kan også få nye oplevelser, da programmet er udvidet med nye lokaliteter. Blandt andet Langholt Banesti og Kongshøj Skov. 11. maj kan man besøge Kongshøj Skov, hvor der under overskriften ”Skvalderkål og grundvand” fortælles lidt om, hvordan man sikre grundvandet ved at plante skov. Og hvordan vi kan udnytte vilde planter som skvalderkål og mælkebøtter til spisning. Samme aften vil RenBlåGrøn Aalborg-kampagnen give tips til den giftfrie have. Traveturen langs Langholt Banesti finder sted 12. juni. Den nedlagte baner hæver sig som et flere kilometer langt dige og er levested for mange dyr og planter, som Klaus Godiksen vil fortælle om. Undervejs er der chance for at opleve tårnfalke og musvåger, der jager netop over engene i området. Disse og alle de andre ture er beskrevet i Park og Naturs nye folder ”Naturoplevelser i Aalborg Kommune - Turprogram 2004”, som kan findes på biblioteket og andre steder. dokan