Bjergby

På tur i om- diskuterede bakker

BJERGBY:En flok naturinteresserede mennesker var i går på tur i Præstegårdsbakkerne ved Bjergby. Området er aktuelt, fordi det ligger ved det tidligere plejehjem Solhjem, som det private opholdssted Mellergårdskolen er interesseret i. Skolen ønsker at opføre en aktivitetshal i området. Det er Danmarks Naturfredningsforening imod, og de bød derfor på en tur i området, hvor deltagerne fik en oplevelse af, hvilke naturrigdomme Præstegårdsbakkerne indeholder.