EMNER

På tur i vridemaskinen

En frisør opfandt en klippeautomat.

Man skulle blot stikke hovedet i maskinen og trykke på en knap, og vupti var man klippet. Nu er alle hoveder ikke ens; det bliver de nok, mente frisøren. Efter samme retningslinier forsøges integrationen gennemført. Men vores kultur og religion umuliggør integration af muslimer, som ej heller fornægter deres kultur, religion og familietraditioner. Hvorfor bruge kræfter og ressourcer på uopnåelige mål? Alternativet til integration er assimilation. Det er, hvad USA har gjort og gør. USA er forenede stater - ikke integrerede! Når en indvandrer kommer til USA, er det, fordi han vil være amerikaner. Når en indvandrer kommer til EU, er det ikke for at blive EU’r. Integration fremmer med andre ord en negativ ”dem og os”-følelse; assimilation. Gør-det-selv-indslusnings-metoden, fremmer derimod en positiv ”vi”-følelse. EU’s forenede stater er en redningsmodel. Ellers får vi ”Big Brother” på nakken. Efter tur kommer alle i vridemaskinen: den såkaldte klippeautomat til formål for ensretning og overvågning af EU’s integrerede (tilpassede) borgere. Knud Held-HansenBeatesmindevej 76 1.tv., Aalborg SØknud.held-hansen@stofanet.dk