Videregående uddannelser

På universitet hjemme i stuen

AALBORG:Efteruddannelse er ikke altid lige nem, når den skal passes ind i et familieliv. Derfor vinder webbaserede efteruddannelser mere og mere frem, og nu prøver Aalborg Universitet med en ny, forbedret, af slagsen når man fra næste studieår tilbyder en fleksibel engelskuddannelse - UniEngelsk. Med virtuelle konferencesystemer får deltagerne mulighed for at tage langt størstedelen af deres uddannelse hjemme hos sig selv, når tiden er til det. Uddannelsen er opbygget af fem ét-årige moduler, og de studerende kan selv vælge, om de vil følge et enkelt modul, eller om de vil sammensætte det hele til en kompetencegivende uddannelse. - Flere og flere danske virksomheder er dagligt i direkte kontakt med kunder og samarbejdspartnere i de engelsktalende lande og behovet for at lære de ansatte at forstå de andre landes kultur og højne dere sproglige kompetencer er voksende. Derfor forventer vi en del studerende fra den private sektor, siger adjunkt Lene Yding Pedersen, som er én af bagkvinderne bag uddannelsen. Samtidig regner man med at ramme bredt i den offentlige sektor, hvor gymnasie-, HF- og erhvervsskolelærere vil kunne få et ekstra sidefag, en bacheloruddannelse eller bare opdatere deres sprogkundskaber. Kravene til optagelse er eksamen på gymnasieniveau med engelsk på B-niveau eller tilsvarende, hvis der er tale om studentereksamen fra før bogstavinddelingen. De fem moduler som tilbydes handler bla. om engelsk historie og samfundsforhold, sprogfærdighed, kultur, litteratur og sprogvidenskab.