Lokalpolitik

På vagt over for busbesparelse

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget har besluttet, at man fra kommunal side skal være godt klædt på, når der 25. april indkaldes til et amtsligt informationsmøde om den nye teletaxaordning i amtet. Den nye teletaxaordning er opstået i forlængelse af amtets beslutning om i 2003 at skære ned på støtten til Nordjyllands Trafikselskab. Denne besparelse er på cirka ni procent - eller omkring 40.000 kr. - og formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), er bestemt ikke tryg ved tanken om, hvad besparelsen vil medføre i Dronninglund Kommune. - Det er en grim og betænkelig én, siger han. Derfor har udvalget også besluttet, at der inden mødet 25. april skal udarbejdes en vurdering af de serviceforringelser, som følger med for de byer, der i fremtiden kun får en teletaxa-betjening. - Vi vil være meget opmærksomme på, at det her ikke får nogle mærkbare konsekvenser for hverken borgerne eller uddannelsesinstitutioner som for eksempel Dronninglund Gymnasium, fastslår Bendt Danielsen.