På vej i seks år

] Skydebanen i Onsild Krat er fra 1954 og blev i 1998 købt af De Danske Skytteforeninger på betingelse af myndighedernes miljøgodkendelse af banen. ] Den godkendelse har været på vej lige siden. Sagen om skydebanen har været behandlet i kommune, amt, Naturklagenævn, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen ] Kommunens miljøgodkendelsen, som Miljøstyrelsen er på vej til at stadfæste, tillader skydning med de mest støjende rifler på følgende tider: ] To dage (mandag til lørdag) om ugen mellem kl. 7 og 18. ] Indtil solnedgang én hverdagsaften om ugen, der skal være i folængelse af en dagskydning. ] Desuden tillades årligt otte weekendstævner med skydning lørdag og søndag. Højst fire stævner må holdes i perioden maj til august. ] Ingen skydning er tilladt i juli. ] Skytterne må skyde alle dage undtagen søndag med de små kaliber .22-våben, som støjer meget lidt.