På vej med 85 nye boliger i det sydlige Hobro

HOBRO:På jomfruelig jord på en mark op til Stoldalen i det sydlige Hobro ruster en landmand sig til at udstykke 15 parcelhusgrunde og 70 rækkehusboliger i kategorien tæt-lav. Men det er ikke sket uden diskussion, idet Mariagerfjord Byråd nu sender et revideret lokalplanforslag ud i høring. Den oprindelige skitse rummede nemlig 122 boliger i tætlav bebyggelse, men til gengæld kun syv parcelhusgrunde. Reducering i tætheden følger politiske ønsker om at gøre byggeriet mindre kompakt. Bebyggelsen vil ifølge planen optræde i fem klynger afskilt af grønne kiler og med adgang til stier, som løber gennem hele området. Endvidere har udstykkeren ønsket at måtte bygge i to etager mod de halvanden etage, kommuneplanen ellers foreskriver. Det accepterer kommunen på den betingelse, at byggehøjden ikke overstiger 8, 5 meter. Ydermere har landmanden indvilget i ikke at bruge pesticider på sin jord af hensyn til det underliggende grundvand. Lokalplanforslaget sendes nu otte uger i høring – uden at der foretages en miljøvurdering af projektet. – Den har vi ikke fundet nødvendig, idet noget jo er ændret i forhold til det første udkast. Vi tror, der bliver tale om et rigtig godt byggeri, forklarede Jess Laursen (V), Skelund, næstformand i udvalget for teknik og miljø i byrådssalen.