EMNER

På vej med sygeplejeklinikker

Hjørring Kommune er på vej til at etablere sygeplejeklinikker, hvor borgerne skal henvende sig for at få den hjælp, de er visiteret til.

Der er foreløbigt nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde retningslinjer for den kommunale sygepleje. Dels hvad der skal til for at få sygepleje i hjemmet, og dels hvor meget af arbejdet, der kan flyttes til de nye sygeplejeklinikker. Sundhed-, ældre- og handicapudvalget har formuleret en politik med en målsætning om, at 25 pct. af ydelserne på kommunens sygeplejeområde skal leveres på en sygeplejeklinik. Arbejdsgruppen består af en sygeplejerske fra hvert distrikt samt tre afdelingsledere, en formand og en sekretær. Medlemmerne begynder arbejdet med planlægningen sygeplejeklinikkerne lige efter nytår.