EMNER

På vej mod bedre tider i forvaltning?

HALS:Mens borgmester Bent Sørensen (S) i hos-stående læserbrev bakker op om socialforvaltningen og dens medarbejdere, så var kritikken af den nævnte forvaltning også noget af det, der prægede formand Søren Jelles beretning ved LO-Hals’ repræsentantskabsmøde i denne uge. Søren Jelle fortalte således de fremmødte, at de i LO havde fået en række henvendelser, der havde fundet samarbejdet med socialforvaltningen vanskeligt - henvendelser der tjente til at bekræfte LO-toppens opfattelse af, hvilken arbejdsånd og hvilke fremgangsmåder der var fremherskende i den udskældte forvaltning. Søren Jelle bemærkede imidlertid også, at der på et ”krisemøde” på rådhuset i november 2003 blev præsenteret et handlingsplan, som LO-formanden betegnede som ”flot”, ligesom han noterede sig, at der i den kommende måned skal holdes et nyt dialogmøde - hvorefter der til sommer skal ses nærmere på, om det hele fungerer fornuftigt igen. Derudover fastslog Søren Jelle, at det med den nye struktur i LO er vigtigt fortsat at fastholde kontakten til lokalsamfundet i Hals Kommune. ligesom VK-regeringen også blev skældt ud for ikke at gøre nok for at bremse den voksende arbejdsløshed i landet. - Det er skandaløst, at regeringen ikke ser det som sit ansvar at bekæmpe arbejdsløsheden. Og selv om vi ser flere og flere mennesker i det danske samfund blive mere og mere udstødte som følge af fattigdom, ønsker regeringen stadig at skære i ydelserne til de svageste, sagde LO-formanden. Samtidig foreslog Søren Jelle, at tiden måske nu er moden til, at Arbejdsformidlingerne, de kommunale beskæftigelseskontorer og formidlidlingsenhederne afskaffes til fordel for nye, regionale arbejdsmarkedscentre i statsligt regi. Slutteligt skal det nævnes, at Søren Jelle blev genvalgt til en ny toårig periode på formandsposten, og der varligeledes genvalg til sekretæren. Erik Drejer, og Kar-sten Høegh. De øvrige i bestyrelsen er Morten Hede, Jan Godiksen, Jens Erik Sørensen og Søren Skov.