EMNER

På vej mod dom over ny madordning

Udvalgsformand fastholder sin kritik af madproduktionen på Dronninglund Hotel

DRONNINGLUND: Brugerne af den kommunale madordning får i den kommende måned mulighed for at fælde deres dom over ordningen, der i fjor blev flyttet fra de kommunale plejehjemskøkkener til Dronninglund Hotel. Det sker, når der i midten af februar gennemføres en brugerundersøgelse, hvor samtlige brugere anmodes om at udfylde et spørgeskema, hvor Dronninglund Hotel, Ældre- og Handicaprådet i Dronninglund samt social- og sundhedsudvalget har været med til at udfærdige spørgsmålene. Spørgeskemaerne vil blive sendt ud til brugerne sammen med bestillingssedlerne og frankerede svarkuverter, hvorefter brugerne får en frist på 14 dage til at udfylde skemaerne. Svarene vil så efterfølgende blive åbnet med repræsentanter fra både den kommunale forvaltning og Dronninglund Hotel til stede, og derefter vil besvarelserne blive statistisk bearbejdet, inden de i midten af marts sendes til politisk behandling i social- og sundhedsudvalget. - Det er i hvert fald min forhåbning, at vi vil have sagen klar til politisk behandling på vores møde i marts, bemærker formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), der i øvrigt fastholder sin tidligere i NORDJYSKE Stiftstidende fremsatte kritik af Dronninglund Hotel i forbindelse med madordningen - selv om hoteldirektør Karen Jespersgaard har udtrykt forundring over denne kritik og den kendsgerning, at hun ikke selv har hørt om den. Her er der imidlertid tale om en misforståelse, konstaterer Inger Pedersen: - Vi har en aftale med vores områder om, at klager, der sendes til mig, også sendes til hotellet. Det er åbenbart ikke sket i dette tilfælde. - Men det ændrer dog ikke på den kendsgerning, at det fortsat ikke er helt uproblematisk, og det ærger mig, for efter at vi før jul havde et rigtigt godt møde, hvor vi blev enige om, at hverken vi eller hotellet kan være tjent med, at der klages, så er det frustrerende, at der fortsat indløber klager, fortsætter Inger Pedersen. - Vi regnede med, at tingene ville blive bragt i orden, men det er åbenbart ikke sket, og det er ved at være møgirriterende for os, at vi nu bliver nødt til at indkalde til et nyt møde for at få styr på tingene, og jeg kan simpelthen ikke tro på, at et hotel som Dronninglund Hotel bevidst skaber sig et dårligt image, som det er sket her. Så vidt jeg ser på det, så må den bedste reklame for et hotel jo være, at maden derfra roses af dem, der spiser den, tilføjer Inger Pedersen, inden hun slutteligt fastslår, at hun har en klar forventning om, at forholdene efter en ny dialog og brugerundersøgelsen vil blive bragt i en orden, så klagerne fra brugerne hører op.