På vej mod en grønnere kommune

DRONNINGLUND:22 personer havde torsdag aften taget imod en indbydelse fra Socialdemokraterne om på Dronninglund Skole at se nærmere på muligheden for at gøre Dronninglund Kommune til Nordjyllands grønneste. Teknisk chef Thomas Jepsen fra kommunens udviklings-, teknik- og miljøafdeling redegjorde på mødet for de mange initiativer, der allerede var gjort fra kommunens side for at fremme det grønne - deriblandt træplantning langs veje, miljøstationer og parkanlæg - og både han og formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), hilste initiativet fra S velkommen. Det skete blandt andet med henvisning til den kjendsgerning, at kommunen skal have udformet en såkaldt Agenda 21 på miljøområdet, hvor det er vigtigt med inspiration og opbakning fra borgerne. Alle politiske partier var repræsenteret foruden organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og borgerforeninger, og mødet sluttede med nedsættelse af diverse udvalg, som skal arbejde videre med trafik/miljø, natur, offentligt forbrug og boliger samt pr.