På vej mod en klimakommune

CO2-udledningen skal ned med minimum to procent om året.

Med en enstemmig godkendelse af "Handleplan for klima og Agenda 21" har Jammerbugt Kommune taget et stort skridt på vejen mod at blive en klimakommune. For at blive klimakommune forpligter Jammerbugt Kommune sig til at nedsætte CO2-udledningen med gennemsnitligt to procent pr. år i perioden 2010 til 2025. I foråret foreslog Erik Ingerslev (SF), at Jammerbugt skal forsøge at blive klimakommune. Men flertallet sagde nej og henviste til den overordnede handleplan, som nu er godkendt. - Jeg kan med tilfredshed konstatere, at Jammerbugt som klimakommune har fået en fremtrædende plads i handleplanen. Det er jeg meget tilfreds med, sagde Erik Ingerslev. - Nu forventer jeg også , at et samlet byråd i fremtiden går ind for bæredygtige udstykninger i lokalplaner, tilføjede han. - Det tager tid at få det her indarbejdet. Derfor tror jeg ikke, at Erik Ingerslev får sit ønske om bæredygtighed opfyldt lige med det samme, sagde Kim Bennike (DF). Alle i kommunalbestyrelsen støttede planen. Hovedvægten i planen lægges på kommunens egne aktiviteter. - Vi skal feje for egen dør, sagde borgmester Mogens Gade (V). Eva Rytter (S) sagde, at det nu er vigtigt, at der bliver skabt fokus på planen hos samtlige medarbejdere i kommunen. Planens fokusområder er bl.a. grønne- og klimavenlige indkøb, sund og klimavenlig kost, bæredygtig og klimavenlig byggeri. Otto Kjær Larsen (V) sagde, at der også er afsat penge til en klimamedarbejder. - Er en enkelt medarbejder mon nok. Alle medarbejdergrupper skal bevidstgøres og opkvalificeres, sagde Gunhild Bach Nielsen (R). Per Halsboe-Larsen (S) slog fast, at det er et meget velvalgt tidspunkt at godkende handleplanen for klima og Agenda 21. - I øjeblikket er der meget fokus på miljø i forbindelse med den store miljøkonference. Nu drejer det sig om at få borgerne engageret, sagde Halsboe.