Aalborg

På vej mod en kvart million indbyggere

Hvis ellers fremtiden arter sig efter Danmarks Statistiks tabeller, vil der i år 2040 være godt en kvart million indbyggere i kommunen

223.748. Så mange vil kunne kalde sig indbyggere i Aalborg Kommune i 2040, hvis ellers mønstret i til og fraflytninger, fødsler og døde inden for befolkningstallet for de sidste fire år fortsætter. Det er nemlig det tal, Danmarks Statistik er nået frem til, i den årlige befolkningsfremskrivning, der baserer sig på befolkningsmønstrene for de foregående fire år. Ifølge modellen vil der i 2040 være 598.702 mennesker bosat i Nordjylland - og i 6.040.032 i Danmark. Som altid, når man forsøger at spå om fremtiden, er der dog et klart "men". Alle forudsigelserne og prognoserne er selvfølgelig behæftet med mindre eller større usikkerhed, og jo længere ud i fremtiden vi forsøger at forudsige, des mere usikker bliver forudsigelserne. Det pointerer Thomas Michael Nielsen, der er specialkonsulent ved Danmarks Statistik. Han fortæller desuden, at kommunetallene er mere usikre end både regions- og landstallene.