Turisme

På vej mod en ny turist-struktur

Lønstrup Turistforening har indvilget i at hjælpe Hjørring Kommune

HJØRRING/LØNSTRUP:Formanden for Lønstrup Turistforening Svend Bjørnager bekræfter, at Lønstrups turistchef Claus Brøndum proforma er udnævnt til ny turistchef i Hjørring. Det bliver Vendsyssel Historiske Museum, der kommer til at stå for den daglige drift af det nye bureau, men hvis man skal have en autorisation, kræves det, at der er en fuldtids turistchef ansat. - Jeg betragter det som en overgangsordning. I forbindelse med den nye storkommune, skal vi have revurderet hele turisme -strukturen, siger Svend Bjørnager. Han understreger også, at Lønstrup Turistforening ikke skal til at lave en hel masse opsøgende arbejde blandt erhvervslivet i Hjørring. - Vi er fortsat en selvstændig forening i Lønstrup, og vi har ikke ressourcer til at udføre det arbejde i Hjørring, siger Svend Bjørnager Claus Brøndum bliver dermed mere turistchef i Hjørring af navn end af gavn. - Det bliver sådan, at han kan spørges til råds om driften af turistbureauet og ikke ret meget andet, siger Svend Bjørnager, der beklager, at Hjørring snart ikke længere har en selvstændig turistforening. - Det er katastrofalt, at der nu bliver en masse opsøgende arbejde i erhvervslivet, som ikke bliver gjort, siger turistformanden. Borgmester Bent Brown(S) håber, at samarbejdet vil være det første skridt mod en sammenlægning af turistarbejdet i Hjørring og Lønstrup. - Men så skal der en helt anden økonomi på bordet, siger Svend Bjørnager.