Stae

På vej mod nyt busskur i Stae

} BUSSKUR: Efter et mildest talt langvarigt sagsforløb er der nu omsider udsigt til, at der snart opsættes et nyt - og længe ønsket - busskur på Larsens Plads i Stae. Sagen er blevet forsinket af, at borgerforeningen i Stae har foreslået byens frysehus benyttet som det ønskede busskur. Dette har imidlertid nu vist sig ikke at væ-re muligt, og tanken i teknisk udvalg går nu på, at frysehuset fjernes - hvilket der selvfølgelig skal forhandles - og at der i stedet opføres et helt nyt busskur på stedet. Det har udvalget p.t. 30.000 kr. til at gøre, men det vil koste ialt 75.000 kr. at gennemføre,, så resten af beløbet foreslår udvalget finansieret af kommunekassen.