Børnepasning

På vej mod nyt fritidshjem

] Udvalg siger ja til millionprojekt ved Dronninglund Skole ]

DRONNINGLUND:Både børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget har i denne uge sagt ja til at få igangsat et nyt og omfattende millionprojekt ved Dronninglund Skole. Det drejer sig om den længe ønskede etablering af et nyt fritidshjem med plads til 40 børn samt den dertil knyttede etablering af et nyt special-fritidshjem, om- og tilbygninger til Dronninglund Skole samt den såkaldte OK-klasses hjemmeområde. Børne- og kulturudvalget så på sagen tirsdag eftermiddag, og i går fulgte så økonomiudvalget efter. Her er der fuld enighed om, at man fra kommunal side vil satse på det såkaldte primære anlægsprojekt af de to mulige, fordi der blandt andet i dette opereres med et tag med rejsning - frem for et fladt tag. - Det er min grundholdning, at når vi bygger noget, så skal kvaliteten være i orden, forklarer borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V). Det er med fritidshjem- og skoleprojektet planen, at udgiften på 17,2 mio. kr. skal klares over tre kommunale budgetår - begyndende i år - og det betyder, at der allerede i år frigives et beløb på ialt 4,6 mio. kr. til etableringen af det førstnævnte, ordinære fritidshjem til 40 børn. Hvis byrådet i næste uge som ventet siger ja til indstillingerne fra børne- og kulturudvalget og økonomiudvalget, vil det ud over frigivelsen af pengene også betyde, at der snarest kan blive holdt en offentlig licitation. Holder resultatet af denne sig inden for det bevilgede, er det holdningen i de to udvalg - og derfor sikkert også i byrådet - at arbejdet med at bygge den nye daginstitution kan påbegyndes så hurtigt som muligt. Uden en ny, forsinkende, politisk sagsbehandling af licitationsresultatet. - Vi kan på den måde forhåbentlig spare lidt tid, så vi kan komme hurtigt i gang med anlægsarbejdet, forklarer formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V). De to nævnte udvalg har i øvrigt valgt det primære anlægsprojekt frem for det alternative med fladt tag vel vidende, at der i forbindelse med dette er udarbejdet en skønnet anlægspris på tilsammen 18,9 mio. kr. Det er 1,7 mio. kr. mere, end byrådet har i sinde at bruge på det nye projekt, men her håber politikerne at kunne finde nogle økonomiske gevinster undervejs.]