På vej til at uddø?

I sit indlæg ”På vej mod kollaps” (8.2.) ytrer Jørgen Bing sig endnu en gang angående dansk landbrug. Denne gang vil han så fortælle læserne, hvilke visioner han konkret har for erhvervet.

Jørgen Bing ønsker en større bæredygtighed, udpræget grad af økologi, samt en produktion, der primært skal afsættes på hjemmemarkedet. Men hvordan vil han føre denne vision ud i livet? To tredjedele af landbrugets produktion eksporteres. Det indbringer årligt ca. 60 mia. kr. Skal der kompenseres for de manglende eksportindtægter ved at lægge disse oven i den pris forbrugerne i forvejen skal betale for de økologiske fødevarer? Hvordan får Bing den danske befolkning til overvejende at vælge økologisk? En befolkning som kun bruger 10 pct. af sit privatforbrug på fødevarer, et af de laveste tal i EU. Vil Bing så lave en toldmur for at forhindre billige udenlandske fødevarer i at strømme over grænsen? Man kan ikke tvinge landbruget til at producere økologiske produkter, ej heller kan man tvinge forbrugerne til at købe dem. Der drives i øjeblikket ca. 150.000 ha landbrugsjord økologisk. Stiger efterspørgslen på økologiske varer vil dette areal sandsynligvis stige, ligesom det sandsynligvis vil falde igen hvis efterspørgslen på økologiske varer daler. Sådan fungerer tingene på et frit marked. I stedet for at stirre sig blind på nogle visioner der vanskeligt lader sig udføre, burde Bing i stedet se på andre tiltag der mindsker landbrugets miljøpåvirkning, uden det af den grund absolut skal være økologisk. Her tænker jeg f. eks på reduceret jordbehandling, der kan mindske afstrømningen af næringsstoffer ganske betydeligt, samtidigt med at jorden bliver meget bedre til at binde CO2 . Der gøres også store landvindinger indenfor GPS-styring af sprøjter, som muliggør tildeling af planteværn med hidtil uset præcision. Landbruget rummer også store energiresurser, der blot venter på at blive udnyttet. Resurser, der kunne mindske forbruget af fossilt brændsel, hvilket burde være vand på Bings mølle. Bings indlæg giver det indtryk, at alle landmænd er nogle bagstræberiske miljøsvin, der ikke tager hensyn til andre end dem selv. Sådan synes jeg ikke at verden ser ud. Forleden var der et indslag i fjernsynet, som fortalte at kronhjortebestanden er firedoblet, i nøjagtig den samme periode hvor Bing mener at landbruget har mishandlet naturen på det groveste. Hvordan hænger det sammen? Og hvornår har han i øvrigt sidst besøgt et moderne landbrug? Bing vil gerne have en konstruktiv dialog, men det får han næppe hvis han fra starten sætter sig i et hjørne, mens han stædigt holder fast i sine urealiserbare ideer. Men måske kan Bing og hans ligesindede være så heldige at landbrugserhvervet uddør af sig selv, da landmænd ifølge Bing åbenbart har store problemer med forplantningsevnen.