På vej til et kontrolløst samfund

Justitsminister Lene Espersen vil nu afskaffe al form for offentlig dyneløfteri. Det skal være slut med at kontrollere virksomheder uanmeldt , al form for kontrol skal annonceres i forvejen. Dette vil efter min mening gøre al kontrol overflødig og være spild af samfundets ressourcer. Taberne i dette forslag bliver samfundet og i særdeleshed den almindelige forbruger. At flere kontrolorganer i vores samfund længe har været en torn i øjet på de borgerlige partier og deres vælgere, er der ikke tvivl om , især arbejdstilsyn og fødevarekontrol samt selvfølgelig den kritiske kontrol af virksomheders skatteforhold har gjort ondt. Fru Espersen ville nok også gerne være fiskerikontrollen foruden, men dette kan nok ikke forenes med EU "s krav. Alene det forhold, at en minister vil fremsætte et lovforslag, der favoriserer erhverslivets muligheder for at fifle med skatten, glemme arbejdsmiljøet, ødelægge miljøet og ikke mindst udsætte forbrugerne for fordærvet mad, tænk sig, at denne minister forestiller sig, at virksomhederne selv vil bruge tid og penge på at sørge for, at disse ting er i orden. Det er der nok ikke ret mange, der tror på. Hvis et kontrolbesøg skal aftales på forhånd, vil tingene nok være i orden på besøgsdagen, men måske ikke dagen før og efter, og så er besøget jo i grunden totalt ligegyldigt. Fiskehandleren vil sørge for, at temperaturen i kølemontrene er efter lovens forskrifter, og at opbevaringen er i orden, det samme vil slagteren m.fl velvidende, at myndighderne anmelder deres besøg mindst 14 dage i forvejen. Konklusionen på dette forslag vil i mine øjne være, at danske virksomheder får spillerum til at opfører sig præcist, som det passer dem, at forbrugerne udsættes for en høj risiko for smitte med levnedmiddelbårne infektioner, at virksomheder vil slippe afsted med at unddrage samfundet for milliarder i skat, at sort arbejde legaliseres, at arbejdsmiljøet bliver en by i Rusland - altså en lang glidebane væk fra det velordnede gennemkontrollerede samfund henimod, at det er naturlovene, der styrer, og hvor der hersker lovløshed og anarki. Den borgerlige regering er med dette forslag i gang med at føre Danmark tilbage til omkring 1850'érne, og det er vel god konservativ politik. Man kan så kun håbe på, at vælgerne er mere fremtidsorienterede og velfunderede næste gang blyanterne bliver spidset og boksene kørt i stilling ......