Børnepasning

Påbud om APV til Voerså Børnehave

Der er hårdt brug for en arbejdspladsvurdering

Voerså Børnehave har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV. Efter en screening i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg den 10. december, blev institutionen påbudt at lave denne APV senest den 1. april. Der kræves en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Ifølge påbuddet blev det under besøget oplyst, at børnehavens APV ikke er tilpasset og ajourført i relation til blandt andet den nuværende personalemæssige situation. APV'er skal laves mindst hvert tredje år. Desuden skal arbejdspladsvurderingerne revideres, når der sker ændringer på arbejdspladsen. - Det kan for eksempel ske, hvis antallet af børn ændres eller der kommer nye medarbejdere til, forklarer tilsynsførende i arbejdstilsynet, Anni Wulff Nielsen. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave tirsdag.