Forsikringsvirksomhed

Påbud om asbestsaneringaf brandtomt

Kommunen griber ind

FREDERIKSHAVN:Det er snart et halvt år siden, at et parcelhus på Sønderjyllands Allé i Frederikshavn blev raseret af en brand og rester af asbestholdigt støv fra sprængte tagplader blev spredt i området. Alligevel er der ikke ryddet op på brandtomten endnu. Frederikshavn Kommune hare nu forvarslet et påbud om asbestsanering af grunden. Det var husets ejer, der selv satte ild til huset. Det skete som kulmination på en ægteskabelig krise, hvorunder han også truede med at begå selvmord. Husejeren er siden idømt en delvis betinget fængselsstraf for ildspåsættelsen. Det er formelt stadig ham, der har ansvaret for oprydning på grunden, men allerede i vinter gav hans forsikringsselskab, Codan, Frederikshavn Kommune tilsagn om at sørge for oprydning. Da det stadig ikke er sket, har kommunen nu igen kontaktet forsikringsselskabet og ejerens advokat og varslet et påbud om asbestsanering - i I lighed med hvad, der allerede dagen efter branden blev udført hos naboerne, Kommunens sagsbehandler, Pauli Aebeloe, oplyser, at asbestsaneringen indebærer, at alle asbeststumper skal fjernes fra grunden. Typisk vil asbestsanering også indebære afgravning af overjord eller i det mindste en udendørs ”støvsugning”. Kommunen giver ikke nogen konkret anvisning på arbejdets udførelse, men syner grunden efter asbestsaneringen er udført. Kommunen har ikke mulighed for at påbyde en egentlig oprydning, selv om huset står som en sodsværtet ruin, og naboerne er stærkt generet af synet, siger Pauli Aebeloe. - At vi kan pålægge en asbestsanering skyldes, at asbest betragtes som farligt affald, der ikke må opbevares på en privat grund, siger han. Asbestsaneringen har efter hans vurdering ikke længere nogen sundhedsmæssig betydning. Støvpartiklerne, som blev frigjort fra de sprængte tagplader under branden, er forlængst spredt med vinden.