Påbud om oprydning

} METALTTRÆTHED: Kommunen har fået nok at den uautoriserede skrot-oplagring, der på det seneste har fundet sted ved Skelund. På en 3000 kvadratmeter stor grund har ejeren fundet plads til diverse metaller, gamle olietanke og gamle biler i et omfang, som grundejeren ikke må oplagre uden tilladelse. Vedkommende har nu fået besked om at rydde op inden udgangen af februar. } SVIN: En landmand i Veddum har fået det kommunale teknik- og miljøudvalgs godkendelse til at ændre sit dyrehold fra smågrise til færre, men større grise. Godkendelsen er dog betinget af, at amtet giver sin accept, og at der i en offentlighedsfase ikke dukker nyt op, "der kan give anledning til, at sagen skal vurderes på ny". } BOLIGOMRÅDE: Investeringslystne byggefirmaer får nu lejlighed til at byde ind på et kommunalt ejet område ved Lille Holmegaard ved Hadsund, som byrådet ønsker udstykket til parcelhusegrunde. Efter at politikerne har vendt tommelfingrene ned til tre planer, er det nu lykkedes arkitektfirmaet at udarbejde en plan, der er tilstrækkelig hadsundsk til at blive godkendt. Den nye plan er renset for tæt-lavt byggeri og består af i stedet af 38 parcelhusgrunde, hvoraf de seks dog adskiller sig fra traditionel grundstørrelse. Den mindste grund er på 1003 kvadratmeter og den største på 3595 kvadratmeter, men en investor kan dog ændre den endelige udformning, blot han - eller hun - respekterer hovedlinierne i den plan, som politikerne har sagt god for - og som i øvrigt respekterer områdets vandhuller og indgår i det sti-net, der forbinder Holt-området med Hadsund Skole.