Påbud på skoler koster 3,5 mio. kroner

Arbejdstilsynet har givet Brønderslev Kommune påbud på henholdsvis Dronninglund og Asaa skole - og politikerne vedtog i går at bruge 3,5 mio. kroner, så bygningerne lever op til tilsynets krav.

Pengene bliver taget af den pulje på 8,5 mio. kroner, der er afsat til bygningsrenovering og -vedligeholdelse i 2008. - Arbejdstilsynet har haft fokus på skolerne i hele 2007, og det har resulteret i, at vi i Brønderslev Kommune har fået nogle påbud, som vi selvfølgelig har efterkommet. Senest har vi fået påbud på skolerne i Asaa og Dronninglund, tilføjer udvalgsformand Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. Bygningsvedligeholdelse er blevet samlet under teknik- og miljøudvalget, og politikerne sagde i går ja til udbedringer på skolerne i Asaa og Dronninglund. - Forvaltningen havde givet os mulighed for at vælge to modeller. Den ene model er den billigste og omfatter alene udbedring af de forhold, som Arbejdstilsynet har givet påbud om. Den anden model er mere omfattende, idet den også omfatter arbejder, der kunne være hensigtsmæssigt at lave i forbindelse med de påbudte udbedringer, tilføjer Karsten Frederiksen. - Men vi har alene sagt jag til at lave de påbudte opgaver. Det er først på året, og vi bruger alene på de to skoler 3,5 mio. kroner ud af de 8,5 mio. kroner, der er afsat hele året til bygningsvedligeholdelse på samtlige kommunale bygninger.