Stofmisbrug

Påbud til social café om sikkerhed

Værested for misbrugere har problemer med flugtveje og manglende branddøre

HOBRO:Den sociale café Madam Blå i Hobro - et værested for alkoholikere og narkomaner - har problemer med flugtveje, manglende branddøre og manglende ventilation i køkkenet. Det fandt Arbejdstilsynet ud af, da det for nogen tid siden var på tilsynsbesøg i caféen, oplyser socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). Tilsynsbesøget kom i stand på opfordring fra teknisk forvaltning. Cafeen frekventeres af omkring et halvt hundrede misbrugere fra Hobro. Det er selskabet Bygge og Finans ved direktør B. Burchardt, der ejer den ejendom på Skibsgade 3, hvor værestedet er indrettet på andensalen. Hobro Kommune lejer sig ind, og har overladt den daglige drift til den private organisation Blå Kors Danmark. - Arbejdstilsynet har givet et påbud om, at tingene skal være bragt i orden inden 1. marts næste år. - Nu skal socialchefen og jeg have en forhandling med Burchardt. Jeg har en klar forventning om, at Burchardt får rettet op på tingene. Gerne så hurtigt som muligt, lyder det håbefuldt fra Hans Poulsen. Hobro Kommune har dog ikke de allerbedste erfaringer, når det gælder om at nå til enighed med Burchardt. I sensommeren forhandlede Hans Poulsen således med Bygge og Finans’ direktør om at få flere kvadratmeter lagt til Skibsgade-lejemålet. Udspillet var, at Hobro Kommune ikke ville betale mere i husleje for de ekstra kvadratmeter, fordi huslejen efter socialudvalgets mening i forvejen er alt for høj. Den ekstra plads skulle bruges til at indrette et trivselsværksted. Men Hans Poulsen måtte slukøret forlade forhandlingerne uden at have fået noget ud af dem. Socialudvalget har også tidligere - uden held - forsøgt at komme fri af lejeaftalen. Problemet er, at det tidligere socialudvalg underskrev en lejekontrakt for Skibsgade 3,2, der er uopsigelig i 15 år. Kommunen hænger på lejemålet i endnu otte år. Lokalerne blev dengang lejet som beset. Fokus på sikkerhed Socialudvalgsformand Hans Poulsen er ikke begejstret for, at man kører med lokaler, der ikke opfylder de lovgivningsmæssige krav. På den anden side har han tillid til, at Blå Kors i samarbejde med kommunen skærper fokus på sikkerheden i Skibsgade-caféen. Blandt andet vil man trække på rådgivning fra brandmyndighederne. - Havde det tenderet en stor risiko, er jeg sikker på, at Arbejdstilsynet ville have lukket caféen omgående. Caféen har kørt i fem år under de her vilkår, og set i det perspektiv må det alt andet lige skabe bedre rammer, når man nu skærper fokus på sikkerheden, mener socialudvalgsformanden. Hobro Kommune kan ikke pt. pege på et andet egnet lokale, der kan rumme værestedet. Alternativet til at køre caféen videre i de mangelfulde lokaler i Skibsgade ville derfor være at sende misbrugerne på gaden. - Det ville være en dybt ulykkelig situation, ja helt katastrofalt her op til jul, siger Hans Poulsen. Advokat for Bygge og Finans Carsten Mikkelsen, Horsens, siger at han ikke kender til, hvad der er foregået på Arbejdstilsynets besøg, og at han derfor ikke kan kommentere sagen.