Pålidelig Forårsbebuder

Det kan godt være, at hugormen ikke er en lige så folkekær forårsbebuder som viber og sanglærker. Men den er mere pålidelig. I langt de fleste vintre er der jo småflokke af viber og sanglærker, som overvintrer langs med vore strandenge. Kun i sjældne isvintre som i år, hvor engene har været helt lukkede af sne og frost, trækker alle viber og lærker bort - men så snart, der er en mildning i vejret, kommer de igen. Også selv om vinteren endnu ikke er forbi. Sådan er det ikke med hugormene. Når man ser de første hugorme, der er krøbet ud af deres hi, ved man at det er forår. Som regel sker det på de første dage med sol i begyndelsen af marts, men med den megen sne og is i år er de lidt forsinkede. Hugormen på dette foto, er én ud af tre, som lå og solbadede på en skråning nær molen i Dokkedal, fortæller Asbjørn Berg Jensen, som gerne vil dele sin naturoplevelse med andre og derfor har sendt dette fine hugormefoto til NORDJYSKE. Vi siger tak og glæder os sammen Asbjørn Berg Jensen over det fine syn. Foto: Asbjørn Berg Jensen