Socialforsorg

Pårørende: - Det er en ommer

Pårørende ønsker ikke, at handicappede skal have aktiviteter i eller ved deres egen bolig

Brugerne er glade for at komme i Aktivitetshuset i Brønderslev. Arkivfoto: Hans Ravn

Brugerne er glade for at komme i Aktivitetshuset i Brønderslev. Arkivfoto: Hans Ravn

- Det er en ommer. Så kort kan det siges. Margit Sørensen, Brønderslev, pårørende til en bruger af Aktivitetshuset i Brønderslev. Modstanden gælder planerne om såkaldte helhedstilbud til brugerne af Nordstjernen i Brønderslev, Brandurs Allé i Brønderslev, Cassiopeia og Lundagervej i Dronninglund. Det betyder, at de skal aktiveres i eller ved hjemmet. Værkstedet i Dronninglund lukkes, og der overføres brugere herfra til Aktivitetshuset på Nordens Allé i Brønderslev. Formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Krog (SF) kunne fortælle, at det er en byrådsbeslutning, der ligger bag. Der skal spares 1,3 mio. kr. på området. Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel mener, at der er tale om en forbedring. Flere pårørende stillede spørgsmålstegn ved besparelserne, når der skal bygges nyt og indsættes bus fra Dronninglund til Brønderslev. Margit Sørensen sagde, at brugerne har svært ved at tackle store forandringer. - Det er synd at ændre på noget velfungerende. Tidligere på året fik Aktivitetshuset topkarakter af tilsynsmyndigheden, bemærkede Margit Sørensen. Jørgen Sørensen har været med i udvalgsarbejdet, men føler ikke, at der lyttes til udvalget. Han kunne også fortælle, at der ikke er enighed i udvalget. Ole Flyvbjerg, der er pårørende til beboer på Lundagervej, mener, at ændringerne vil betyde utryghed og ubalance for beboerne. Ib kibsdal, pårørende til beboer på Brandur Allé: - De unge skal have en fast plan for, hvad de skal lave. Hvis der hele tiden sker ændringer, bliver de unge forvirrede. - Møllegården er et fantastisk tilbud. Her er der syv-otte tilbud, som de unge kan vælge imellem, og der er forløb på én måned, tre måneder eller seks måneder. - Jeg håber da ikke, at man "tvangsfjerner" de unge fra Møllegården, for det ville da være en katastrofe. Thomas Krog understregede, at der er forståelse for, at de unge skal have en struktureret hverdag. - Jeg forstår jeres usikkerhed, men vi skal være fair over for hinanden, sagde Thomas Krog. Der blev rejst tvivl om lovligheden af det, der sker. Thomas Krog slog fast, at lovgivningen siger, at aktiveringen kan ske i eller omkring hjemmet. Tina Grønbech supplerede med, at der er personer, der i dag ingen tilbud får, også kan få et tilbud. De mange pårørende, der var mødt op, fik dog et halvt løfte af Thomas Krog. Der skal først være lokaler klar, inden ændringerne sker. Det er planen, at ændringerne skal ske pr. 15. februar 2012. Thomas Krog sagde, at politikerne er klar over, at det handler om folks hverdag. Han tilføjede, at forandringer kan virke utrygge, men han sagde, at han tror på, at der sker forbedringer. - Hvis der var sket beskæring i normeringen, ville det have været værre. Vi skærer på et område, hvor vi har højere udgifter end andre kommuner. Ifølge Inge Tengnagel skulle ændringerne være sket fra årsskiftet. Leder af visitationen, Tina Grønbech, oplyser, at visiteringen vil være sket inden 15. februar 2012. Der skal ske visitering til dagtilbuddene.