Socialforsorg

Pårørende får større indsigt

Pårørende til sindslidende i Brønderslev kommune har siden 2009 haft mulighed for at deltage i et projekt med det mål at udvikle dem til bedre at håndtere at være pårørende til en sindslidende.

Erfaringer viser, at det er vigtigt at støtte op om pårørende, så de på bedst mulig vis kan støtte op om den syge. Af samme grund valgte Brønderslev Kommune i 2009 at gennemføre to gruppeforløb for pårørende, hvor der blev arbejdet med selvhjælpsprincipper. Der er givet støtte og vejledning til at håndtere de oplevelser, man som pårørende kommer ud for, bl.a. at håndtere konkrete problemstillinger og at blive bedre til at klare følelser og krav, der er ved at være pårørende. Samtidig har muligheden for at møde andre pårørende i samme situation som én selv også været en givende mulighed, og de medvirkende har også haft som en del af projektet at blive bedre til at videregive deres erfaringer. I alt 28 har gennemført projektet. Planen er, at projektet, som både Handicapråd og Social- og Sundhedsudvalget bakker op om, skal fortsætte.