Påskekoncert i Brovst Kirke

Or­ga­nist Anne Eli­sa­beth Ap­pel med­vir­ker ved pås­ke­kon­cer­ten. foto: erik sahl

Or­ga­nist Anne Eli­sa­beth Ap­pel med­vir­ker ved pås­ke­kon­cer­ten. foto: erik sahl

BROVST:Som optakt til påsken er der traditionen tro koncert i Brovst Kirke. Den finder sted onsdag 28. marts og vil kredse om fastens og påskens temaer. Musikken favner både nyere og ældre musik og vil blive sunget af Berit Borglykke, Tina Langballe og Lisbeth Nymark Sørensen. Derudover bliver der oplæsning af en russisk legende om Kristi lidelse og død af Ingelise Jensen. Påsken rummer livets modsætninger - lidelse, smerte og glæde - og det mere opløftende og ikke specielt påskebundne glædesbudskab vil blive sunget af det altid oplagte gospelkor Sing for Joy under ledelse af Helle Pedersen og akkompagneret af Kent Lykke Jensen. Det liturgiske indslag er ved sognepræst Ejnar Grønlund, og ved orglet sidder organist Anne Elisabeth Appel. Indimellem vil der som altid blive sunget fællessalmer.