Påskemusik i kirken

Påskens gudstjenester i Oxholm Kirke er præget af sang og musik. Skærtorsdag aften medvirker Berit Borglykke med sang, mens gudstjenesten langfredag morgen er en liturgisk gudstjeneste med hovedvægten lagt på læsninger og passionsmusik. Påskesøndag er der atter en festlig gudstjeneste i kirken.