Påskestævne i Sindal Rideklub

FOTO: BENTE PODER

FOTO: BENTE PODER

} SINDAL: 13. og 14. april holder Sindal Rideklub påskestævne. Der er tale om et C-stævne i både dressur og spring. 22 kluber, primært fra Vendsyssel og resten af Nordjylland deltager, og der er 71 strater i dressur og 40 i spring. Der er dressur torsdag, hvor programmet strækker sig fra morgen til aften, mens spring er programsat fredag til at vare fra morgen til ud på eftermiddagen. } ASTRUP: Udlejningsselskabet efter Astrup Brugsforening holder generalforsamling torsdag aften 20. april, og det kommer til at foregå i Astrup Forsamlingshus. Efter generalforsamlingen er der kaffebord. } TOLNE: Tolne Skyttekreds oplyser, at der er skydning på skydebanen, Tolnevej 265 i perioden 10. april - 30. september på mandage, onsdage (kl. 18 - 21) og lørdage (kl. 9.00 - 16.00) I maj måned kan der dog forekomme skydning på alle hverdage. } FØRTIDSPENSIONISTER: Foreningen af Førtidspensionister i Nordjylland får ikke driftsstøtte fra Hjørring Kommune. det har social- og sundhedsudvalget bestemt. Foreningen havde søgt om midler fra §115 puljen, somgives til frivlligt socialt arbejde. Allerede i novemebr sidste år behandlede formandne, Helmuth Zickert ansøgbningen og gav afslag, men foreningen klagede, og derfor har udvlaget behandlet ansøgningen igen. - Udvalget sagde nej af to grunde. Dels opfylder foreningen ikke stedkriteriet, fordi den omfatter mere end Hjørring Kommune. Dels er foreningens virke ikke omfattet af frivillighedspolitikken i Hjørring Kommune, idet foreningen ikke løser en opgave, som Hjørring Kommune ikke løser i forvejen, siger Helmuth Zickert (S) med henvisning til, at kommunen via lovgivningen er forpligtet til at oplyse om alle klagemuligheder ved afslag.