Påskeudstilling bliver hjemløs, hvis Stationen lukker

Påsken har for en gruppe kunstnere været synonym med den årlige udstilling på Den Gamle Station.

Stinne Teglhus byder her velkommen til Påskeudstillingen i 2009. Arkivfoto: Bente Poder

Stinne Teglhus byder her velkommen til Påskeudstillingen i 2009. Arkivfoto: Bente Poder

Hvis Den Gamle Station lukker, bliver udstillingen, som har fundet sted i 20 år, hjemløs. En af udstillingens drivende kræfter, billedhugger og tegner Stinne Teglhus, ærgrer sig over de dystre udsigter. - Det er bare så ærgerligt. Det er sådan et godt sted. Vi bliver nødt til at finde nye lokaler, hvis Den Gamle Station lukke, men det bliver jo ikke så nemt. Vi nyder godt af, at Den Gamle Station er så godt indarbejdet i folks bevidsthed gennem 20 år, siger Stinne Teglhus. Hun har allerede fået tilsagn fra flere kunstnere, blandt andre maleren Esben Hanefeldt, om deltagelse i påskeudstillingen næste år. - Den Gamle Station mærker konkurrencen fra Sømandskirken (kommunalt støttet kultursted). Og det siger jeg naturligvis ikke for at kritisere Sømandskirken, men sådan er det bare, vurderer Stinne Teglhus. Den Gamle Station blev i begyndelsen reddet ved et folkeligt engagement, oplyser Stinne Teglhus og den blev i en årrække passet godt af et engageret ægtepar. - Det var blandt andre Torben Vandsted, som jo nu er med i Hirtshals Fyr, som fik Den Gamle Station op at stå, siger Stinne Teglhus, som håber - nærmest mod de barske økonomiske vilkår - at kulturstedet kan reddes i sidste øjeblik. Hun kan dog ikke vente længe på afklaring, da nye lokaler til påskeudstillingen skal findes hurtigt muligt.