Tranholm

Påskønnelse til stadsarkitekt

ar­kiv­fo­to: micha­el byg­bal­le

ar­kiv­fo­to: micha­el byg­bal­le

{ AALBORG: Stadsarkitekt Knud Tranholm får ekstra penge ind på bankkontoen. Magistraten har nemlig besluttet, at embedsmanden skal have et engangstillæg på 40.000 kr. Pengene gives med den begrundelse, at Knud Tranholm har været stærkt involveret i planlægningsarbejdet med havnefronten, ligesom han har været involveret i arbejdet med Musikkens Hus bl.a. bedømmelsen af projektforslagene i arkitektkonkurrencen vedrørende Musikkens Hus.