Lokalpolitik

Påstand mod påstand

Sagens egentlig hovedperson, fleksjobberen, er en enlig mor, som ikke længere bor i Hjørring.

Både 3F og Svenning Christensen ønsker at beskytte hende, og vil derfor ikke oplyse hendes navn. Derfor har det ikke været muligt, for NORDJYSKE Medier at spørge hende om sagens rette sammenhæng. Oplysningerne fra hhv. Svenning Christensen og 3F er i mange tilfælde direkte modstridende. Ét punkt er parterne enige om: - Jeg medgiver, at der er en lønregulering på 3 kroner i timen, der mangler fra år 2006. Alle kan fejle, og det har jeg så gjort i 2006, men at det skal afstedkomme ovennævnte anklager, må nærmest tale for sig selv, mener Svenning Christensen. Men her hører enigheden også op. Valgkamp eller fagkamp 3F fastholder at sagen er rent faglig, og at de ikke på nogen måde er ude på at genere Venstremanden Svenning Christensen ved at lægge historien ud til offentligheden et par måneder før næste byrådsvalg. Svenning Christensen mener, at 3F's Lasse Olesen som næstformand for Socialdemokraterne i Hjørringkredsen, netop bruger sagen i valgkampen, også selv om Lasse Olesen ikke selv er kandidat til byrådet, sådan som Svenning Christensen fremførte i går. Ifølge 3F har kvinden længe været medlem af fagforeningen. Ifølge Svenning Christensen er hun nærmest blevet "kapret" af 3F og overtalt til at lade dem køre en sag for hende. Ifølge Svenning Christensen har han flere gange, mens kvinden var ansat hos ham, spurgt om hun ville have en lønseddel. Ifølge 3F har kvinden flere gange forgæves bedt om en lønseddel. Ifølge 3F var kvinden bange for Svenning Christensen. Ifølge Svenning Christensen var hun glad for at arbejde hos ham. Overenskomst Ifølge Svenning Christensen stod der ikke noget i kvindens ansættelseskontrakt om pension, helligdagsbetaling m.v. Ifølge 3F stod der er kvinden skulle aflønnes i henhold til overenskomsten. Svenning Christensen kan ikke undskylde sig med at han ikke kendte overenskomsten, for han kunne bare have spurgt, mener 3F. Svenning Christensen siger at fleksjobberen ifølge kontrakten var ansat som gartneriarbejder, mens 3F mener at hun var ansat efter anlægsgartnernes overenskomst, hvilket gør at kvinden efter 3Fs opfattelse har langt flere penge til gode end Svenning Christensen mener. Svenning Christensen mener at han skylder kvinden 8900 kr., 3F forlanger næsten 80.000 kr. Svenning Christensen mener at parterne var ganske tæt på et forlig, da 3F i sommer foreslog at afslutte sagen med 60.000 kr. til kvinden (hvoraf Svenning Christensen skulle betale en fjerdedel og kommunen resten), men siger at han ikke har hørt fra 3F siden han kom med et udspil, der lå lidt lavere. Lasse Olesen derimod siger, at han ikke har kunnet få Svenning Christensen i tale.