EMNER

Påtag dig dit ansvar, Størup

ØKONOMI:Der har gennem de seneste måneder verseret en debat omkring de økonomiske bølger, der er skyllet ind over Ny Hjørring Kommune, som følge af uprofessionel drift af Hirtshals kommune. Knud Størup har udtalt til Nordjyske, at han følte debatten var afsporet, og at man gik efter manden frem for bolden. Som borger i Ny Hjørring Kommune var det svært at vurdere hvem der havde ret, da det ikke var til at finde hoved og hale i alle de argumenter, der fløj gennem luften. Jeg skal ikke gøre mig klog på om tidligere bankdirektør Jørgen Lind Thomsen og handelsskolelærer Helmuth Zickert også følte denne frustration, men de har gennem den seneste måned forsøgt at udrede trådene for os borgere i Ny Hjørring Kommune. De har i kraft af deres profession den fornødne indsigt og kendskab til regnskaber og har derfor forlangt aktindsigt i disse. Resultatet heraf er fremført i flere indlæg i Nordjyske. Mangler 72 mio. kr. Indlæggene beskriver de stærkt negative økonomiske konsekvenser for Ny Hjørring Kommune som følge af sammenlægningen. Der er her blevet fremført en saglig argumentation for den dybt kritisable forvaltning af de skattekroner, som de tillidsfulde borger i Hirtshals har lagt i den bundløse skattekiste – vel og mærket en skattekiste, som Knud Størup har siddet på gennem en menneskealder. Som det er blevet gjort klart for borgerne i Ny Hjørring Kommune er der et underskud på 65 millioner i kassebeholdningen, hertil kommer et ”glemt” afdrag på byggemodningsudgifter på 7 millioner, altså i alt en manko på 72 millioner. Dette underskud har kastet en sort økonomisk skygge ind over Ny Hjørring Kommune i en uoverskuelig tidshorisont. Yderligere må vi ikke glemme at denne skygge medfører store besværligheder og besparelser i de kommende budgetforhandlinger. Mit spørgsmål til dig Knud Størup er: hvorfor påtager du dig ikke dit ansvar? Du har jo fået tilkendt borgmesterpensionen og har derfor intet at miste ved at være ærlig og påtage dig dit ansvar som tidligere borgmester i Hirtshals.