Hospitaler

Påtaget når S pludselig vågner af døs

Nu ser vi endelig, at socialdemokraterne gerne vil fjerne ventelister i det danske sundhedsvæsen.

Det skriver folketingsmedlem Mette Frederiksen forleden her i avisen. Og det er sandelig nye toner fra socialdemokraterne, der strider med både deres resultater i 90’ernes Nyrup-regering og deres politik i VK’s regeringsperiode. Fra første færd har socialdemokraterne modarbejdet regeringens ordning om det udvidede frie sygehusvalg. Ifølge S skulle patienterne i vores sundhedsvæsen pænt sidde i kø og vente på, at det blev deres tur til behandling. Begrundelsen? Jo, det var angsten for private sygehuse og klinikker som del af det offentlige sundhedstilbud. Socialdemokraterne havde åbenbart fortrængt, at de privat praktiserende læger også er private erhvervsdrivende og alligevel udgør en helt central og legitim del af vores sundhedsvæsen. Heldigvis for patienterne fik regeringen trumfet ordningen om udvidet frit valg igennem. Ikke mindre end 180.000 danskere har siden 2002 brugt valgfriheden og undgået ventetiden. Hertil kommer de mange patienter i hele vores samlede sundhedsvæsen, der hurtigere og mere smidigt er kommet til på de offentlige sygehuse som resultat af den højere aktivitet og sunde konkurrence. Det virker påtaget, når socialdemokraterne pludselig vågner fra deres døs og lover at ”fjerne ventelister”. Deres løsning er uden mål og med at bryde med skattestoppet og kaste flere milliarder i nakken på vores sundhedsvæsen. De glemmer, at den knappe ressource i vores sundhedsvæsen er kvalificeret sundhedspersonale og ikke penge. Og uden sundhedspersonale kommer der ventelister, som vi stadig kan se på den patientpukkel, der blev oparbejdet under forårets konflikt. Socialdemokraterne glemmer, at regeringen med succes har reduceret ventelisterne markant siden 2001 ved at inddrage de private sygehuse som en aktiv medspiller i vores fælles offentlige sundhedsvæsen.