Påtale til AaB's regnskab

Finanstilsynet giver AaB påtale for sidste års regnskab

Finanstilsynet giver AaB en påtale for regnskabet for sidste år. Det betyder, at AaB A/S's plus i regnskabet på fire millioner kroner i stedet bliver til et minus på otte millioner kroner. AaB lavede kort før nytår en aftale om køb og salg af de tidligere KMD-bygninger på Hadsundvej i Aalborg. Finanstilsynet har nu set set nærmere på den regnskabsmæssige behandling af den avance som AaB opnåede ved den manøvre og tilsynet har vurderet, at AaB i henhold til internationale regnskabsregler ikke har hjemmel til at indregne den økonomiske gevinst i 2005 regnskabet. AaB's bestyrelse er uenige i Finanstilsynets afgørelse men nedjusterer regnskabet for 2005, så der altså nu forventes et underskud på otte millioner før skat. Samtidig opjusteres forventningerne til 2006-regnskabet til et plus 16-19 millioner før skat. AaB A/S slår fast, at Finanstilsynets afgørelse ikke før indflydelse på den planlagte kapitaludvidelse eller etableringeren af AaB College.