Påvirkningen skal ske uden for bygrænsen

Hospitaler 8. september 2002 08:00

SYGEHUSLUKNING: Der har været mange tilkendegivelser mod amtets planer om at nedlægge vores sygehus i Skagen. Selvfølgelig og heldigvis optager det os alle, for her er en sag vi skal stå sammen om, hvis vi skal gøre os håb om at den katastrofale indstilling trækkes tilbage. Imidlertid synes det umuligt for mange af læsebrevsskriverne at holde focus på kampen for sygehuset. De konstaterer at de ønsker sygehuset bevaret og derefter kaster de sig over skattestop og sparepolitik fra regeringens side som den egentlige årsag til hele miseren. Men så let er det vist ikke. Vi ser at man flytter rundt med en scanner mellem Aalborg og Farsø og det kræver ombygninger begge steder, men det giver opbakning i Farsø, som så i bytte stemmer for *..(osv) Vi ser - og har set - store prestigebyggerier på ALLE de store sygehuse i regionen. Byggerier og skadestuer der dårligt bliver taget i brug, fordi de mere er et udtryk for politiske byttehandler end for reelle behov. Vi får nu en stump unødvendig motorvej mellem Hjørring og Hirtshals - i stedet må vi selvfølgelig spare andre steder. Og sådan kunne man blive ved, men tilbage står (i hvert fald i mit hoved) at det er fuldt berettiget at kræve en opbremsning/stop for denne tåbelige brug af samfundets ressourcer. Problemet her er imidlertid, at mange af vore amtspolitikere (uanset partifarve) denne gang enten handler med hovedet under armen eller også handler for meget for egen vindings skyld. Med det er - for Skagens vedkommende - altså Skagen Sygehus det skal dreje sig om, og derfor synes jeg, at alt partifnidder må kunne vente til en senere diskussion. Ret beset er jeg i tvivl om hvordan vi bedst påvirker amtets politikere. Selvfølgelig har vi skrevet under på de fremlagte lister, skrevet opfordring til amtsrådet fra byrådet, ringet til flere af amtspolitikerne, skrevet læserbreve osv. Alt skal prøves og alting er stadig muligt i denne sag. Jeg tror dog vi skal bringe kampen "ud over bygrænsen". Alle skawboer skal prøve at påvirke de "almindelige mennesker" som de kender i Aalborg og Hjørring områderne. Hvis vi kan overbevise disse om det tåbelige i at lukke Skagen Sygehus vil ringene forhåbentligt brede sig i vandene - også til amtsrådspolitikerne omgangskreds - og vi ved jo alle sammen godt, at vi er mere påvirkelige for argumenter fra folk vi omgås og kender, end vi er fra folk som blot ringer /skriver og fortæller at de har samme "partibog"som vi selv har, og som derfor mener at vi bør være enige om tingene. Vi skal jo ikke glemme at vi alle er mest optaget af det nære og alle kæmper for noget vi tror er rigtigt. Der er bare den "detalje" at en lukning af Skagen Sygehus vil komme til at koste menneskeliv - og det må og skal være det væsentligste argument for at ændre indstillingen. Jeg håber at alle kreative tiltag bliver afprøvet og jeg håber (og tror stadig) at det vil kunne lykkes.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...