Retspleje

Pædagog dømt for sexkrænkelser

48-årig ankede dommen, som faldt efter maratonvotering og en snæver 2-1 afgørelse. Efter mere end tre timers votering nåede retten i Aalborg i går eftermiddag frem til at kende en 48-årig pædagog skyldig i seksuelle krænkelser af en 17-årig pige

AALBORG:Hun var af det offentlige var anbragt på det private opholdssted i Himmerland, hvor den 48-årige tidligere var leder. Domsmandsretten nåede trods lang votering aldrig til enighed, og den 48-årige blev dømt med dommerstemmerne 2-1. Straffen blev fastsat til tre måneders fængsel, som blev gjort betinget på grund af hans gode personlige forhold og det faktum, at han ikke tidligere er straffet. Desuden dømte retten ham til at betale pigen 20.000 kroner i erstatning. Troværdig pige Som tidligere omtalt stod sagen i vidt omfang påstand mod påstand, men to af de tre dommere fandt altså pigens forklaring ganske troværdig. Blandt andet hæfter rettens flertal sig ved, at pigen har fastholdt sin forklaring siden midt i november sidste år, ligesom de to dommere fandt hendes forklaring i retten troværdig og detaljeret. Ikke blot detaljeret omkring hvad hun blev udsat for, men også detaljeret vedrørende en lang række andre omstændigheder omkring de tre episoder, som sagen handlede om. Selv om der havde været lidt kontroverser mellem hende og den 48-årige leder, blandt andet om hendes mobiltelefon, som på et tidspunkt blev inddraget, mente de to dommere ikke, at det under sagen blev tilstrækkeligt godtgjort, at hun var specielt sur på ham. Og i hvert fald ikke så sur, at flertallet af dommere fandt det sandsynligt, at hun af den grund skulle have fundet på hele historien for at få ham ned med nakken. Gammel sag Under sagen blev det belyst, hvordan pigen havde særdeles svært ved at få det fortalt, da hun i november sidste år betroede sig til en kvindelig pædagog på opholdsstedet. Det kunne tages som udtryk for, at hun stampede historien op af jorden. Rettens flertal henviste imidlertid til, at da hun på et tidligere tidspunkt i sit liv mente sig seksuelt krænket af et familiemedlem og fortalte om det, troede ingen på det. Det anså rettens flertal som en sandsynlig forklaring på, at hun havde meget svært ved at betro sig til andre om det og først ikke ville fortælle noget, for "der var alligevel ingen, der ville tro på det", som hun selv har udtrykt det. Troværdig mand Rettens tredje dommer kom til at stå alene med sit synspunkt om at frifinde den 48-årige, som først blev suspenderet fra jobbet og senere direkte bortvist fra sin arbejdsplads. Denne dommer fandt hele vejen igennem den 48-åriges forklaring troværdig og mente omvendt, at pigens forklaring var præget af stor fantasi med påfaldende fokus på seksuelle forhold. Den ene dommer fandt det i øvrigt godtgjort, at balladen om hendes konfiskerede mobiltelefon kunne være et motiv til at finde på sexhistorien for at få hævn. Samtidig påpegede den dommer, at pigens mange efterfølgende spørgsmål om, hvad der nu ville ske med den 48-årige, hvorfor kom han ikke tilbage på opholdsstedet, og hvorfor skulle politiet tale med ham, virkede påfaldende og måske kunne tyde på, at hun var nervøs for, hvad hun havde fået sat i gang. Præcis de samme ting anså flertallet på to dommere for at være en helt naturlig nysgerrighed hos en pige på hendes alder og i hendes situation. Navneforbud Med den 48-åriges anke af dommen, skal hele sagen endevendes i Vestre Landsret igen. Det vil formentlig først ske om nogle måneder. Der er nedlagt navneforbud i sagen, og det er udstrakt til at gælde, til Vestre Landsret har talt. I forventning om at blive frifundet har den 48-årige sammen med sin fagforening lagt op til en erstatningssag for uberettiget fyring mod opholdsstedet i Himmerland. Efter dommen i går er det uvist, hvad der nu vil ske med den del af sagen.