Børnepasning

Pædagoger er bange for belastede børn

HJØRRING - Der er børn i fritidsordningen, som både de andre børn og vi voksne er bange for. Og vi har i lang tid gjort opmærksom på problemet, som vi ikke føler er behandlet seriøst af ledelsen. Men det er da grotesk, at børn, der har fået op til 20 ugentlige støttepædagogtimer i børnehaven, pludselig skal fungere på helt almindelige vilkår i en fritidsordning, siger pædagogerne i skolefritidsordningen på Bagterp Skole, som i går indledte en overenskomststridig strejke. Årsagen er ifølge pædagogerne det stigende antal belastede børn, men dråben, der udløste strejken, faldt i tirsdags. Her blev en pædagog, som et par dage forinden havde afleveret en skåneattest til skolens og fritidsordningens leder, Palle B. Kristensen, kaldt ind på kontoret, hvor hun fik en skriftlig bekræftelse på, hvad han øjensynligt betragtede som en opsigelse. Hun fik oplyst, at hendes "opsigelse" ville træde i kræft ved udgangen af marts, og at hun kunne betragte sig som sygemeldt frem til denne dato. En anden pædagog, som havde varslet en lægeerklæring med et tilsvarende indhold, fik besked på, at der stadig var mulighed for at trække denne tilbage - en bemærkning, som pædagogen opfattede som en trussel om fyring. - Vi genoptager ikke arbejdet, før vi kan arbejde under sikre forhold. Vi har fremsat en række løsningsforslag, men de er fejet af bordet, siger pædagogerne. Skolens og fritidsordningens leder, Palle B. Kristensen, vedkender sig billedet at et stigende antal børn med særlige problemer i fritidsordningen, men han har ingen kommentarer til de konkrete personalesager. - Og så mener jeg ikke, at vi har børn, som man skal være bange for i fritidsordningen. Men det er rigtigt, at vi skal tage os af børn med særlige problemer indenfor den almindelige normering, siger han. Der var ved redaktionens slutningen ikke aftalt forhandling eller møde mellem pædagogerne og Palle B. Kristensen. Fritidsordningen er dog åben under strejken, hvor fritidsordningens ledelse tager sig at opsynet med de 140 børn, der er tilmeldt SFO'en.