Pædagoger er også på deltid

KØBENHAVN:I landets børnehaver går mange ansatte også rundt med små timetal, oplyser BUPL. Pædagogernes fagforening har ikke en præcis opgørelse over antallet, men forhandlingschef Torben Fersløv oplyser, at det ugentlige timetal for en pædagog er 33,5 timer i gennemsnit. - Der skal altså mange deltidsansatte til, for at bringe gennemsnittet ned fra 37 til 33,5, men om det er 5000 eller 8000 ved jeg ikke, siger han. Torben Fersløv fornemmer, at det gennemsnitlige timetal for pædagoger er faldende, men han har ikke dokumentation for det. - Vi har en overenskomst, som giver kommunerne mulighed for at udbyde stillinger med lave timetal. Næsten hver gang en kommune skal spare på børneområdet, så sker det ved, at man klipper timer af nogle stillinger. Det kan godt være, man finder en ansat, der gerne selv vil gå ned i timeantal. Men det er ikke et ønske, der kommer fra den ansatte til at begynde med, og det er et klart problem, siger Torben Fersløv og peger på, at der på den måde er en arbejdskraftreserve. - Det er spild af god arbejdskraft, at så mange er på deltid, siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov. - De mange deltidsstillinger gør det heller ikke ligefrem lettere at rekruttere nyt personale. Man bliver nødt til at overveje, om man overhovedet kan leve af det, hvis man er et ungt menneske og overvejer at gå ind i eksempelvis ældreplejen, siger han.