Lokalpolitik

Pædagoger frygter sparekniv

Den 7. oktober vedtages det endelige budget for 2009. Meget tyder på, at det budgetforlig, der blev indgået d. 23. september vil blive vedtaget på byrådsmødet.

Pædagogerne på institutionsområdet hilser velkommen, at de bebudede generelle nedskæringer på 3 pct. på normeringen samt 1 pct. på rammen ikke bliver effektueret. Dermed undgås "salamimetoden". Til gengæld indeholder budget 2009 besparelser i form af manglende tildeling af puljemidler til pædagogisk udvikling og til lederuddannelse på i alt 450.000. Meget beklageligt da institutionerne har brug for økonomiske midler til at opkvalificere det pædagogiske arbejde og den komplekse ledelsesopgave. Pædagogerne vil derfor opfordre politikerne til også at tage ansvar for, hvilke nye pædagogiske tiltag institutionerne fremover kan honorere med færre midler. Den samme overvejelse skal gøres i forhold til lederuddannelse og udvikling. Samtidig vil vi atter påpege det uheldige i, at taksten for forældrebetaling i skolefritidsordningerne sættes op, blot fordi der på den type institution ikke er en lovbestemt øvre grænse for forældrebetalingen. Dette betyder, at der nu kun er ca. 100,- i forskel på en daginstitutionsplads og en plads i en skolefritidsordning, til trods for at der er stor forskel på åbningstiden og personalenormeringen.