EMNER

Pædagoger kom i praktik til tiden

Plads til alle pædagogstuderende i de nordjyske institutioner

NORDJYLLAND:Praktikpladser hænger ikke på træerne, men på pædagoguddannelsen er det for første gang i flere år lykkedes at skaffe de nødvendige praktikpladser til de studerende i første forsøg. Alle de kommende pædagoger, der skulle i praktik fra 1. februar 2003, fik en praktikplads helt uden problemer. - Praktikpladserne hentes fortrinsvis i kommunernes børneinstitutioner og i amtets specialinstitutioner, og institutionerne betaler løn til de studerende i praktikken. Det betyder, at den enkelte institution skal have penge i budgettet til de studerende. I disse sparetider er vi i praktikpladsudvalget morderligt glade for, at praktikpladserne denne gang kom i hus helt uden problemer. Armene er faktisk ikke kommet ned endnu, siger byrådsmedlem i Dronninglund Kommune, Peer Thisted, der er formand for det regionale praktikpladsudvalg for pædagoguddannelsen. - Ingen af os, der har været med i flere år, kan huske, at det er gået så nemt tidligere. Kommunerne og amtet - og i særdeleshed deres institutioner - fortjener stor ros for deres imødekommenhed. Praktikpladsudvalgets fornemste opgaver er dels at indstille til Undervisningsministeriet, hvor mange uddannelsespladser der skal være på de nordjyske pædagogseminarier og dels at sørge for, at de nødvendige praktikpladser er til rådighed. - Så det er jo klart, at vi er ekstra glade, når vi ikke skal slås for at få fat i praktikpladserne. Lige nu er vi faktisk i gang med at finde pladserne til de studerende, der skal i praktik 1. august, siger Peer Thisted. Pædagoguddannelsen er for tiden under evaluering. Når det arbejde er færdigt, vil praktikpladsudvalget indbyde til en konference, hvor der sættes fokus på indholdet i pædagoguddannelsen. Konferencen vil finde sted på Skipper Clement Seminariet i Aalborg i efteråret.