Pædagoger rammes af ændringsforslag til budgettet

Flertalsgruppen i byrådet vil have pædagogmedhjælpere i SFOerne

Børnepasning 28. september 2002 08:00

- Jeg tror, at vore tillidsrepræsentanter bliver lige så målløse over dette forslag, som jeg er, siger Susanne Myhlendorph, faglig sekretær i pædagogernes fagforening, BUPL. Hun henviser til et ændringsforslag til kommunens budget, som vil skære i den samlede lønsum til kommunens skolefritidsordninger. Beskærelsen er samlet på knap en mio. kr. , eller 15.000 kr årligt pr. stilling i SFOerne. - Forslaget betyder ikke, at folk går ned i løn, men besparelsen kan på sigt åbne for flere deltidsansatte pædagoger eller endda afskedigelser. Samtidigt kan op til en tredjedel af lønsummen i en SFO gå til at ansætte pædagogmedhjælpere(PMFere) i stedet for pædagoger. Der bliver reelt kun penge til at ansætte pmf'ere, siger en opbragt Susanne Myhlendorph. Lærere og pædagoger samarbejder i dag i skolefritidsordningerne. Pædogmedhjælperne "koster" ikke så meget, rent lønmæssigt, som pædagoger. Borgmester Bent Brown (S) vil ikke kommentere eventuelle konsekvenser af forslaget. - Om der kommer afskedigelser ved jeg ikke, men det har bestemt ikke været hensigten med forslaget at skrive fyresedler. Vi er tvunget til at overholde regeringens pålagte vækstrate på driftsbudgetterne. Med en nettobesparelse på 18 mio. kr. på årets budget, så betyder det desværre, at vi er nødt til at gå ind og røre ved nogle af vore serviceområder, siger Bent Brown. Han nævner muligheden for at flytte pædagoger til andre institutioner og benytte sig af naturlig afgang for at undgå fyringer. De tre partier bag ændringsforslaget, Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, lægger ikke skjul på, at forslaget betyder pædagogmedhjælpere i skolefritidsordningerne. Deres titel til netop dette ændringsforlag er: Indragelse af pædagogmedhjælpere i SFO. Samtidig lægger de tre partier i et andet ændringsforslag op til at spare på ressourcerne til støttekrævende børn. Her vil man hente godt 600.000 kr. i besparelse. - Nu skærer man igen i støttepædagogerne og det svarer til tre stillinger. Netop på et tidspunkt, hvor pædagogerne i skolefritidsordningerne råber op om, at de mangler støttepædagoger til støttekrævende børn. Spørgsmålet er nu, hvor mange af kommunens pædagoger, der vil acceptere at få deres arbejdsforhold forringet yderligere, siger Susanne Myhlendorph. Hun skriver til pædagogernes tillidsrepræsentanter om de to ændringsforslag, så tillidsfolkene får en orientering allerede i dag (lørdag). Tillidsrepræsentanterne mødes mandag eftermiddag for at diskutere den overraskende udvikling. - Jeg får en dårlig smag i munden, når jeg ser, at man i samme buket af ændringsforslag stiller forslag om øget driftstilskud til Kunstmuseet og til herregården Odden på samlet godt 700.000 kr. Man sætter altså kunst og kultur før børn, siger Susanne Myhlendorph. Borgmester Bent Brown siger til det: - Man vil altid kunne drage sammenligninger mellem bløde og hårde områder på budgettet. Jeg ser det i et andet perspektiv. Hvis vi vil bruge kulturen i markedsføringen af Hjørring, så må man bruge penge på et nyt kunstmuseum. Det koster mere at drive det nye kunstmuseum end Vendsyssel Kunstmuseum i Brinck Seidelinsgade. Hvad angår Odden, så måtte vi beslutte, om vi ville bidrage til en lukning af det populære museum, der besøges af mange hvert år, eller om vi ville give tilskud til ansættelse af en medarbejder, der kan aflaste enken Kirsten Petersen, der ikke alene magter det samme, som hun og Victor Petersen gjorde sammen, siger Bent Brown.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...