Pædagoger siger fra overfor besparelser

Børnepasning 24. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Pædagoger og pædagogmedhjælpere i Løkken-Vrå Kommune holdt i går fagligt møde for at drøfte de bebudede nedskæringer, der ifølge planen skal træde i kraft til nytår. Institutionerne i Løkken-Vrå Kommune er blandt de lavest normerede kommuner i Nordjyllands Amt, og besparelserne vil ifølge pædagoger og medhjælpere betyde, at den pædagogiske kvalitet i kommunes daginstitutioner ikke længere kan fastholdes. Tallen viser, at en 40 børns børnehave i Løkken-Vrå Kommune har 13,5 timer mindre om ugen til børnene, end en tilsvarende børnehave i Hjørring Kommune. Og 29 timer færre end en 40 børns børnehave i Aalborg Kommune. - Som ansat i Løkken-Vrå kommune føler vi os i forvejen hårdt belastede. Normeringerne her i kommunen, er allerede meget lave, og vi mener, at det er urimeligt, at kommunen endnu engang beskærer området. En yderligere nedskæring vil ramme institutionerne hårdt, advarer pædagog Henrik Smith, der blev udpeget som talsmand for sine kollegaer. Personalet påpeger, at arbejdsforholdene forringes yderligere af, at kommunens krav til institutionerne vokser år for år, og de mener, at der er stor ubalance mellem kommunens krav og de ressourcer, der bliver givet til at opfylde kravene. - Vi ønsker, at politikerne går ind og forklarer os nærmere, hvilken service vi som personale ikke længere skal yde i vores daglige arbejde med børn og forældre, siger Henrik Smith. At besparelserne ikke har været drøftet i samarbejdsudvalg og organisationer formilder ikke personalet. - Vi finder det uacceptabelt, at nedskæringerne foretages hen over hovederne på os, da hverken faglige organisationer, tillidsfolk eller samarbejdsudvalg er blevet hørt om beslutningerne. De er udelukkende dikteret af kommunens ledelse, mener personalet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...