Pædagogerne holder fagligt møde

Det pædagogiske personale vil drøfte de bebudede nedskæringer på daginstitutionerne

Aalborg 21. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Da forældrene i går hentede deres børn i kommunens daginstitutioner, blev de via opslag gjort opmærksom på, at de mandag selv må finde pasning til børnene. Mandag holder pædagoger og medhjælpere i de kommunale institutioner nemlig fagligt møde for at drøfte de bebudede nedskæringer på institutionsområdet. Det var i går ikke muligt at finde tillidsfolk eller pædagogisk personale, der ønskede at udtale sig om mandagens møde. Onsdag i den forgangne uge skrev kommunens pædagoger et åbent brev i NORDJYSKE, hvor de stillede lokalpolitikerne en række spørgsmål. Blandt andet ønskede de at vide, om de lokale politikere kan leve med yderligere at forringe vilkårene for børn og personale i institutionerne. De mindede om, at der bliver mindre og mindre tid til at drage omsog for det enkelte barn. - Synes du, vi kan været det bekendt overfor børn og forældre?, lød et af spørgsmålene. Lav normering Forældre og pædagoger har ved flere lejligheder påpeget, at Løkken-Vrå Kommune i forvejen har en lav normering. Og dette udsagn bekræfter Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL). Faglig sekretær Tonny Andersen, Aalborg, oplyser, at normeringen i Løkken-Vrå Kommunes institutioner er en af amtets laveste. Tallen viser, at en 40 børns børnehave i Løkken-Vrå Kommune har 13,5 timer mindre om ugen til børnene, end en tilsvarende børnehave i Hjørring Kommune. Og 29 timer færre end en 40 børns børnehave i Aalborg Kommune. Tonny Andersen oplyser, at det i 1994 lykkedes BUPL at forhandle sig frem til flere timer i de kommunale daginstitutioner, og at det stort set er disse timer, der nu forsvinder igen. - Isoleret set er det, der skal ske i 2003 ikke radikalt - problemet er, at udgangspunktet er så lavt, som tilfældet er, siger Tonny Andersen. - I en 40 børns børnehave mister man noget, der ligner otte-ti timer. På normeringen mister man 4,8 timer, men en ny beregning af halvdagspladserne medfører også normeringsforringelser, tilføjer han. I et brev til Løkken-Vrå Kommune påpeger BUPL konsekvenserne af de vedtagne nedskæringer, og anker ligeledes over, at de planlagte nedskæringer ikke har været behandlet i samarbejdsudvalget eller med de faglige organisationer. I brevet til kommunen skriver BUPL, at organisationen er dybt forundret over beslutningen, der på ingen måde har været forhandlet med organisationerne. "Vi finder det problematisk at skære i normeringerne, da man i forvejen har et af de ringeste normeringsniveauer i Nordjyllands Amt. Vi frygter, at den pædagogiske indsats bliver reduceret til ren opbevaring.", står der i brevet til Løkken-Vrå Kommune. BUPL giver i brevet udtryk for, at der havde været mulighed for at friholde området for nedskæringer, hvis den politiske vilje havde været til stede. Ikke mindst set i lyset af de godt otte mio. kroner, kommunen har fået tilført fra staten via udligningsordningen mellem landets kommuner.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Nordjyske Plus

Henter artikler...