Pædagogerne holder fagligt møde

Det pædagogiske personale vil drøfte de bebudede nedskæringer på daginstitutionerne

LØKKEN-VRÅ:Da forældrene i går hentede deres børn i kommunens daginstitutioner, blev de via opslag gjort opmærksom på, at de mandag selv må finde pasning til børnene. Mandag holder pædagoger og medhjælpere i de kommunale institutioner nemlig fagligt møde for at drøfte de bebudede nedskæringer på institutionsområdet. Det var i går ikke muligt at finde tillidsfolk eller pædagogisk personale, der ønskede at udtale sig om mandagens møde. Onsdag i den forgangne uge skrev kommunens pædagoger et åbent brev i NORDJYSKE, hvor de stillede lokalpolitikerne en række spørgsmål. Blandt andet ønskede de at vide, om de lokale politikere kan leve med yderligere at forringe vilkårene for børn og personale i institutionerne. De mindede om, at der bliver mindre og mindre tid til at drage omsog for det enkelte barn. - Synes du, vi kan været det bekendt overfor børn og forældre?, lød et af spørgsmålene. Lav normering Forældre og pædagoger har ved flere lejligheder påpeget, at Løkken-Vrå Kommune i forvejen har en lav normering. Og dette udsagn bekræfter Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL). Faglig sekretær Tonny Andersen, Aalborg, oplyser, at normeringen i Løkken-Vrå Kommunes institutioner er en af amtets laveste. Tallen viser, at en 40 børns børnehave i Løkken-Vrå Kommune har 13,5 timer mindre om ugen til børnene, end en tilsvarende børnehave i Hjørring Kommune. Og 29 timer færre end en 40 børns børnehave i Aalborg Kommune. Tonny Andersen oplyser, at det i 1994 lykkedes BUPL at forhandle sig frem til flere timer i de kommunale daginstitutioner, og at det stort set er disse timer, der nu forsvinder igen. - Isoleret set er det, der skal ske i 2003 ikke radikalt - problemet er, at udgangspunktet er så lavt, som tilfældet er, siger Tonny Andersen. - I en 40 børns børnehave mister man noget, der ligner otte-ti timer. På normeringen mister man 4,8 timer, men en ny beregning af halvdagspladserne medfører også normeringsforringelser, tilføjer han. I et brev til Løkken-Vrå Kommune påpeger BUPL konsekvenserne af de vedtagne nedskæringer, og anker ligeledes over, at de planlagte nedskæringer ikke har været behandlet i samarbejdsudvalget eller med de faglige organisationer. I brevet til kommunen skriver BUPL, at organisationen er dybt forundret over beslutningen, der på ingen måde har været forhandlet med organisationerne. "Vi finder det problematisk at skære i normeringerne, da man i forvejen har et af de ringeste normeringsniveauer i Nordjyllands Amt. Vi frygter, at den pædagogiske indsats bliver reduceret til ren opbevaring.", står der i brevet til Løkken-Vrå Kommune. BUPL giver i brevet udtryk for, at der havde været mulighed for at friholde området for nedskæringer, hvis den politiske vilje havde været til stede. Ikke mindst set i lyset af de godt otte mio. kroner, kommunen har fået tilført fra staten via udligningsordningen mellem landets kommuner.