Pædagogerne med i skolen

Pædagoger og skolelærere skal have otte timer sammen i indskolingen. Det sker af hensyn til helheden, begrunder formanden for børne- og kulturudvalget forslaget, som skal forelægges byrådet. Peder Christensen (V) påpeger, at de otte timer om ugen betyder, at eleverne i indskolingen, altså de mindste klasser, vil have to voksne personer i klassen. - Det er jeg glad for, slutter Peder Christensen, for pædagoger har også nogle kvalifikationer at bidrage med. Seks af de otte timer skal skemalægges, mens to timer om ugen kan spares op til temauger, projektarbejder og lignende. Forslaget indebærer at lærere og pædagoger indgår i såkaldte teams. Formålet er, at den traditionelle opdeling i klasser ind i mellem brydes med forskellige holddannelser. Godkender byrådet ellers den ny model, betyder det, at det ugentlige timetal bliver 25 timer til og med 3. klasse.