Ungdomsuddannelser

Pædagogik har sejret ad H. til

For et stykke tid siden kunne man læse i medierne, at de unge flygter fra de tekniske skoler efter afskaffelsen af skolepraktikken, fordi de ikke kan finde praktikpladser.

Undersøgelser viste, at om ti år vil der mangle 9000 faglærte alene i Østjylland, 55 pct. af eleverne (105 personer) havde forladt Aarhus Tekniske Skole efter afskaffelsen af skolepraktikken på en række erhvervsuddannelser ved årsskiftet. Så det kan meget hurtigt gå hen og blive et voldsomt problem for arbejdsmarkedet, at de unge i hobetal nu dropper deres erhvervsuddannelse. Her bør arbejdsgiverne og håndværksmestrene oppe sig og sørge for de nødvendige praktikpladser. Det er trods alt dem, som skal bruge disse unge mennesker, når de er blevet færdiguddannet. Derfor har de også en pligt til at sørge for, at disse unge mennesker får en praktikplads. Vi kan ikke med den ene hånd stille krav til de unge mennesker og så med den anden stille dem hindringer i vejen. Jeg har ved flere lejligheder skrevet om vores unge og uddannelserne i dag, fordi det også ligger mig på sinde, da jeg selv har en søn under uddannelse. Tem Frank Andersen har været så venlig at svare på et af dem, jeg er absolut ikke enig med T.F.A. Bl.a. mener T.F.A., at det er i orden at eleverne bruger deres mobiltelefon i timerne. Jeg mener, at det er tegn på manglende respekt over for den pågældende lærer, ligesom det er et svaghedstegn af den pågældende lærer, at vedkommende ser igennem fingrene med det og "kaffepauserne" som T.F.A. nævner, er altså i frikvartererne og ikke i timerne. Jeg er sikker på, at hvis en håndværkersvend taler for meget privat i sin mobil, så vil han få besked fra sin mester om at enten at slukke for den eller at finde sig et andet arbejde. Mobilen er et dejligt stykke værktøj, og jeg kunne da heller ikke undvære min, men alting med måde, og der er altså steder, hvor man af høflighed over for andre slukker for den. Når store virksomheder som Sonofon og Aalborg Portland, udtaler, at mange af de elever/praktikanter, de får, er for barnlige, fordi de sidder og leger med deres mobiltelefon i arbejdstiden, så er der noget galt, og så er det bl.a. op til skolen at lære de unge, hvor og hvornår man må bruge sin mobil. Pædagogikken har sejret ad helvede til. Problemet er, at det i skolen i dag ikke er tilladt at sige til hinanden, at det, den anden siger, er dumt eller forkert. Vi har skabt en demokratisk kultur, hvor alt er blevet så lige værdigt. Vi siger bare: Nå, mener du det. Det er også o.k.," Konsekvensen er, at man har skabt en generation af unge, der forfølger deres egne behov. De unge skal gøres mere parate til samfundet, dvs. de skal lære arbejdsdisciplin, respekt for andre, at samfundet stiller krav til dem, samt at det har en konsekvens, hvis man ikke gør det, man blev sat til.