EMNER

Pædagogisk forskellighed

Vagn Madsen vil ikke diskutere gruppeeksamen på et kvalificeret grundlag.

Tem Frank Andersen

Tem Frank Andersen

Lad mig gentage det: Vagn Madsen vil godt diskutere teori omkring gruppeeksamen, men ikke på et kvalificeret grundlag. VM vil hellere spilfægte med nogle relativt uklare forståelser af individualisme”. Fair nok. Hvad VM ikke forholder sig til, er min pointe omkring pædagogisk forskellighed helt ind til den formelle bedømmelse. Hvorfor ikke tillade AAU at anvende en eksamenspraksis, der både leverer resultater og kandidater, og som er tænkt ind i forhold til en pædagogik, der også sikrer en højere gennemførelsesprocent og lavere frafaldsprocent, også hvis vi sammenligner med lande, hvor studerende selv skal betale for hele deres studie. Jeg medgiver gerne, at den individuelle eksamen kan give et billede, omend ikke et sandfærdigt så i det mindste et ædrueligt, af den enkeltes kompetence, men ikke excellence, dvs. hvad den enkelte faktisk er i stand til at udfolde. Når jeg skal bestå køreprøven, er der jo kun én, der kan dumpe. Medgivet! Men der er forskel på en proces, hvor viden skabes og bedømmes i fællesskab og så det at køre bil, omend der også skal samarbejde til for at undgå uheld og ulykker. Med hensyn til det ”individualitetsudslettende” tillader jeg mig at indlæse en frygt for gensidigt forpligtigende samarbejdsprocesser i Vagn Madsens eksamenserfaringer. Jeg er ikke uddannet psykolog, så det er uden for mit område at kunne forklare denne. Men i et moderne uddannelsessystem er der flere pædagogiske redskaber, der netop sikrer, at den enkelte netop ikke forsvinder i en gruppepræstation. Porteføljer er et eksempel herpå. Her kan den enkelte over for arbejdsgiver vise, hvad hun er i stand til, og kan netop med dette materiale reflektere, hvad det så var i disse processer, jeg egentligt var bedst til, og som bør give mig det her job. At vi i dag bruger porteføljer til at kvalificere billedet af den enkeltes kompetencer, er netop udtryk for at give bedømmelser mere substans. På VM’s tid sagde man, at en karakter siger ikke så meget om personen, der skal ord eller skudsmål til. Den del bliver faktisk tænkt ind i den totale bedømmelse af den studerendes præstation i de mange gruppeeksamener, som et totalt studieforløb består af. Og skal vi så lige spise brød til. At jeg personligt ikke skulle kere mig om den enkelte studerendes læreproces og kompetenceudvikling. Igen håber jeg, at Vagn Madsens vægring for et direkte møde og dermed på kvalificeret vis at kunne diskutere spørgsmålet om gruppeeksamen, er himmelråbende tydelig. Men det skal ikke afholde mig fra at have Vagn Madsen i tankerne, næste gang jeg får mulighed for at invitere til gruppeeksamen.