Politik

Pædagogmedhjælpere advarer mod forringelser

FOA-medlemmer rystede over budgetforslag

AALBORG:Pædagogmedhjælperne i Aalborg Kommune er rystede over Sammenlægningsudvalgets budgetudspil. Hvis politikerne gennemfører omfattende besparelser i institutioner og i dusordninger, kan det komme til at betyde, at der bliver tale om ren opbevaring af børnene. For der bliver for lidt tid til at lave aktiviteter med børnene, og det bliver sværere at tage hensyn til det enkelte barns behov. - Der er nogle børn, som vi får sværere ved at hjælpe, og det kan især komme til at gå ud over de kontaktsøgende børn, siger fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne Kirsten Ziegler, som slår fast, at det bliver de svageste børn, der først bliver ramt af nedskæringer. Planerne om at reducere åbningstiden i institutionerne møder stor modstand hos pædagogmedhjælperne, som er organiseret i FOA. Allerede i dag er det svært for mange forældre at nå at hente deres børn inden lukketid, og det bliver endnu værre, hvis åbningstiden indskrænkes, påpeger Kirsten Ziegler. Hun forudser også, at personalet ikke får tid til at lave så mange aktiviteter med børnene. Der kommer færre udflugter ud af huset, og det vil især ramme de børn, der er mange timer i institution hver dag. Afskedigelser I dag er der typisk én pædagogmedhjælper i hver institution. FOA har ikke regnet ud, hvor mange pædagogmedhjælperne, der kan se frem til en fyreseddel, hvis spareplanerne bliver ført ud i livet. Men der er ingen tvivl om, at der kommer afskedigelser. På dusområdet vil besparelser også ramme hårdt. 91 procent af forældrene vælger dus-tilbuddet, men FOA frygter, at politikerne er i gang med at afvikle den dusordning, som findes i dag. Hvis forholdene forringes, bliver det ikke så attraktivt at gå der, og så vil nogle forældre vælge tilbuddet fra, og børnene må passe sig selv, forklarer Kirsten Ziegler. - Jeg tror ikke, at politikerne er helt klar over de konsekvenser, som besparelserne får. Jeg kan godt forstå, at det er svært for politikerne at spare, og at det er regeringen, der er skyld i nedskæringerne, men i første omgang må vi gå til vores lokale politikere og få dem til at ændre deres budgetudspil, siger Kirsten Ziegler. FOA håber, at forældrene også kommmer på banen, og tillidsfolkene vil også gerne debattere med politikerne. For er det ren opbevaring, som politikerne ønsker, spørger FOA. - Vi håber, at vi kan komme i dialog med både forældre og politikere om, hvad vi kan gøre anderledes, siger Kristen Ziegler.