Pædagoguddannelse benhård

STUDIER:Fredag 28.5. fremgik det af en forsideoverskrift i NORDJYSKE, at en Stiftstidende-undersøgelse blandt 175 pædagogstuderende var nået frem til, at pædagoguddannelsen er for slap. Inde i avisen supplerede fire Ranum-studerende med at erklære, at studiet skal strammes op, og de svage skal sendes hjem. Jeg er ikke enig i, at det står så skidt til på uddannelsen, og jeg mener heller ikke der er belæg i undersøgelsen for nedgørelsen af pædagogstudiet. F.eks. svarer 94 pct. på Skipper Clement Seminariet, at de er tilfreds med deres studie Dette er meget glædeligt, og jeg mener bestemt også der stilles krav til vores studerende. I løbet af dentre et halvt årige uddannelse, skal de studerende tre gange ud i praksis. I alt 15 måneders praktik. Her vurderes og iagttages de studerende hver eneste dag af vejlederen og det øvrige personale i det daglige pædagogiske arbejde. Parallelt hermed skal den studerende skrive iagttagelsesopgaver, pædagogiske dokumentationsopgaver, udviklingsopgaver etc. Jeg har meget stor respekt for studerende som magter alle disse krav. De studerende skal i de tre praktikker være i stand til at mestre vidt forskellige bruger, forældre og personalekrav. En praktik kan ligge i en børnehave, hvor der er store forventninger til, at den studerende kan være med til at udvikle de 3-6 årige børn, f.eks. ved hjælp af Howard Gardners kompetencetænkning, Reggio Emilia filosofien, Marte Meometoden etc. En anden praktik kan ligge i en børnehaveklasse, hvor den studerende skal være med til at forberede op til 27 børn, der måske er kommet fra vidt forskellige børnehaver med meget forskellige pædagogikker, til en god og tryg skolestart i 1. klasse. En sidste praktik kan ligge i et specialområde, hvor den studerende måske skal ud og arbejde i en døgninstitution for anbragte børn eller unge. Det kan være dybt psykisk og omsorgssvigtede børn og unge, seksuelt misbrugte børn og unge etc. Her skal den studerende forholde sig til andre mennesker, som har mange sår på sjælen og er meget ulykkelige. I løbet af en relativ kort praktikperiode skal den studerende forsøge at give disse mennesker et lidt bedre tilværelse, samtidig med at den studerende for alvor skal lære at forholde sig til andre menneskers smerte. Når de studerende kommer tilbage fra praktikkerne skal de tilbage på et seminarium, hvor vi efter bedste evne prøver at forbinde teori og praksis. Der er hele 11 fag som de studerende skal forholde sig til, og der er i alt 4 store eksamener i løbet af uddannelsen. Det er vanskeligt at nå tilstrækkelig grundigt rundt i områderne, når undervisningen skal rette sig mod meget meget forskellige professionsområder fra vuggestue til ældrecenter. Jeg mener faktisk, at uddannelsen bør være længere og udvides til 4 år, som læreruddannelsen, Selvfølgelig lykkes det enkelte studerende at bade sig igennem uddannelsen. For at undgå dette har vi alle på uddannelsen et ansvar. Allerede ved optagelsen bør der, som de studerende fra Ranum foreslår, være en optagelsessamtale, hvor seminariet formulerer sine forventninger om seriøsitet og motivation. På studiet er det lærernes opgave at følge de enkelte studerende. På Skipper Clement Seminariet har de enkelte teamlærere 2 årlige samtaler med de studerende, hvor vi på baggrund af iagttagelser fra samtlige lærere kontinuerligt vurderer den studerendes studieegnethed. Lærerne har også et ansvar i form af efter- og videreuddannelse. Denne kunne også i en vis udstrækning foregå i en institution, således at lærerne også får større fornemmelse af teori-praksisforholdet. De studerende har også selv et ansvar i sammenhæng med gruppearbejder og klasseundervisning, hvor der bør være krav om engagement fra de enkelte studerende. 25.6. sender Skipper Clement Seminariet over 100 nye pædagoger ud i den pædagogiske verden. Jeg håber, at alle hurtigt kommer i arbejde. Jeg synes i hvert fald, at de velkvalificerede, og der er ved gud brug for dem alle i en institutionsverden og i et samfund, der ikke altid tilbyder de bedste betingelser for vore små medborgere og for de marginaliserede grupper.